Bértáblák 2014: a közalkalmazotti, a köztisztviselői és a pedagógusi bértábla

Az elmúlt évek hazánkban számos területen hoztak változást. A közalkalmazotti bérek vonatkozásában például megjelent a közalkalmazotti bértábla mellett az önálló köztisztviselői bértábla, illetve 2013-ban bevezetésre kerül a pedagógusi bértábla is – hogy csak néhányat említsünk a jelentősebb változások közül.

Közalkalmazotti bértábla – évről évre

A közalkalmazotti bértábla lényegében egy évente változó, általános fizetési jegyzék, melynek feladata, hogy meghatározza a közalkalmazott beosztású tisztségviselők bérét az adott év vonatkozásában. A táblázatban szerepel egy alapbért, amit különböző szempontoknak megfelelően kell a szintén a táblázatban rögzített szorzókkal beszorozni. Ez alapján kapják a közalkalmazottak a fizetésüket. Ez számos tényezőtől, többek között a közalkalmazásban eltöltött évek számától is függ.

Alapvetően a bértábla szorzói gyakorlatilag öt éve nem változtak, azonban ahogyan a minimálbér emelkedik, vele párhuzamosan emelkedik a közalkalmazotti alapbér is. Ez azt jelenti, hogy ha minimálisan is, de történt valamennyi emelkedés az elmúlt években is.

2014 elején a minimálbérek a korábbi évekhez képest 3,6%-kal emelkedtek, így a hazai garantált bérminimum először lépte át a 100 000 forintos határt, ami automatikusan a közalkalmazotti alapbér emelkedését hozta magával.
A bérek változtak ugyan, a rendszer maradt: a korábbi években már megszokott számítási mód alapján kalkulálják béreket, a fizetési osztály meghatározása végzettségtől és szakképesítéstől függ. Legalacsonyabb fokozata a bértábla „A” jelzésű osztálya, míg a legmagasabb fokozat a „J” jelű fizetési osztály, melyhez a minimális képzettségi szint a doktori végzettség. A bértáblában az úgynevezett garantált illetmények mértékének egyhavi összege van feltüntetve, forintban. A fizetés a bértábla és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján pontosan kiszámítható.

A köztisztviselői bértábla 2014-ben

A köztisztviselői bértábla a közalkalmazotti bértáblához hasonlóan évről évre változhat. Csakúgy, mint a közalkalmazotti bértábla esetében ez a változás pusztán lehetőség az alapbér emelésére, a fizetési osztályok és a szorzók módosítására.

A köztisztviselői bértábla a köztisztviselők, illetve kormánytisztviselők fizetési besorolását, s ezzel együtt fizetésük összegét határozza meg, illetményalapjuk egységesen 38 650 forint. Ennek az alapnak a táblázatban meghatározott szorzóiból számolható ki a köztisztviselők alapbére. A szorzószám automatikusan, meghatározott módon egy- vagy kétévente emelkedik. A köztisztviselők teljes bérét az így meghatározott illetmény, valamint az ehhez járuló pótlékok alkotják.

A pedagógus bértábla 2014-ben

A pedagógus bértábla viszonylag új keletű dolog, hiszen alig több mint másfél éve, 2013. január 1-jén került bevezetésre. Azóta a bértáblát számos kritika érte, ugyanis a legtöbb esetben a bértáblában meghatározott módon kiszámolt pedagógusi fizetések nem érik el azt a szintet, amit korábban, a bértábla bevezetése előtt a pedagógusok a pótlékokkal megnövelve, nettó bérként megkaptak.

HIK.HUBértáblák 2014: a közalkalmazotti, a köztisztviselői és a pedagógusi bértábla

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.