Az adásvételi és előszerződések

Az adásvételi szerződés, illetve az adásvételi előszerződés alapvető célja, hogy személyek, illetve vállalatok között biztosítsa a tulajdon mozgását, illetve az előszerződés esetében ennek a tulajdonváltozásnak a szándékát rögzítse. Az adásvételi szerződések, illetve az előszerződések általános követelményeit az új Polgári Törvénykönyv szabályozza.

Az előszerződés

Az úgynevezett előszerződés tartalmi és formai követelményeit az új Polgári Törvénykönyv szabályozza. Ezekre a szerződésekre olyan esetekben lehet szükség, amikor a felek részéről megvan a szándék az adásvételre, azonban valamilyen okból kifolyólag a körülmények még nem adottak a szerződés megkötésére. Az előszerződés gyakorlatilag a szerződő felek akaratnyilatkozata, mely szerződéskötési szándékukat rögzíti, egyben kötelezi őket a szerződés jövőbeni megkötésére.

Az adásvételi szerződés

Az adásvételi szerződés célja, hogy a felek hivatalosan is rögzítsék bizonyos ingók és ingatlanok tulajdonosváltozását. A törvény rögzíti azt is, hogy mely dolgok eladása esetén kötelező a szerződés írásba foglalása, illetve ezekben az esetekben melyek a szerződés kötelező tartalmi elemei.
Az adásvételi szerződés kiemelten fontos feltétele, hogy azt ügyvédnek vagy jogtanácsosnak ellenjegyeznie kell, illetve ennek hiányában közjegyzői okiratba kell azt foglalni.

Szerződési feltételek

Elöljáróban meg kell jegyeznünk, hogy a dokumentum címe, megnevezése a jog szempontjából irreleváns. Ez azt jelenti, hogy a kötelező tartalmi elemek megléte esetén a bíróság már akár a minimális tartalmú megállapodásokat is adásvételi szerződésként értékelheti, ha azok megfelelnek a formai követelményeknek, függetlenül attól, hogy annak a megnevezése például bérleti szerződés.
Éppen ezért kiemelten fontos ismerni az adásvételi szerződések kötelező elemeit. A szerződésben szerepelnie kell a szerződő felek meghatározott adatainak. Ezek magánszemély esetén:
•    családi és utónév,
•    születési év,
•    anyja neve,
•    lakcím,
•    személyi azonosító.

Természetesen szerződéseket nem csak magánszemélyek, hanem jogi személyek is köthetnek. Ebben az esetben statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezésének, székhelyének, törzsszámának, továbbá a bírósági és cégbírósági bejegyzés számának kell szerepelnie.

Kötelező elem továbbá mindezek mellett az adásvétel tárgyát képező ingatlan pontos megjelölését, a település nevének és a helyrajzi számnak a meghatározásával, a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozata, a keltezés helye és ideje. Mindenképpen ügyeljünk arra, hogy több lapból álló okiratok esetében minden lapot alá kell írnia a szerződő feleknek, a szerződés készítőjének, ellenjegyzőjének, illetve a tanúknak.

Tulajdonjog bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozat

A földhivatal nyilvántartja minden ingatlan tulajdonosát, így adásvételt követően az új tulajdonosnak is be kell jegyeztetnie magát az ingatlan-nyilvántartásba. Ehhez azonban nem elegendő az adásvételt igazoló szerződés, szükséges úgynevezett hozzájáruló nyilatkozatot is csatolni, melyben az eladó nyilatkozatot tesz arról, hogy hozzájárul az új tulajdonos bejegyzéséhez, ezzel egyidejűleg pedig a saját tulajdonjogának törléséhez is.
Kérelem tulajdoni lap másolatához, abba való betekintéshez

Az ingatlan tulajdoni lapja számos fontos információt tartalmaz, így szükséges az adásvételi szerződés lebonyolításához. A tulajdoni lapba való betekintést, illetve az arról készült másolatot az illetékes földhivatalnál lehet kérelmezni.

HIK.HUAz adásvételi és előszerződések

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.