A fizetési felszólítást érintő változások

Megváltoztak a fizetési felszólítás jogi hatásai a 2014. március 15-én életbe lépett új Polgári Törvénykönyv értelmében. Ennek megfelelően a jövőben érdemes fokozottan ügyelni a kintlévőségekre. Sajnos ma hazánkban egyre több az olyan cég, szervezet, állami vagy önkormányzati intézmény, mely nem képes – rosszabb esetben nem hajlandó – a beérkezett számlakat kifizetni.

A korábbi Polgári Törvénykönyv alapján egy fizetési felszólítás megküldésével az 5 éves elévülési idő újraindult. Ez azt jelentette, hogy minden fizetési felszólítás után még 5 évig követelhető volt az adóstól a kintlévőség fizetése, így a fizetési felszólítások rendszeres megküldésével az adós gyakorlatilag örökadóssá változhatott. Az új Ptk. ezt a helyzetet úgy oldotta fel, hogy a fizetési felszólítás ilyen jellegű jogi hatását megszüntette és ma már csak a fizetési  meghagyáshoz kötődik jogi intézmény.

Miért fontos a fizetési felszólítás?

A fentieknek megfelelően a fizetési felszólítás lényegében nem más, mint egy tájékoztató levél az adós felé, illetve, ahogyan arra a neve is utal, felszólítás az adósság törlesztésére. Elsődleges szerepe abban áll, hogy ezen az úton békésen követelhető, azaz sokkal inkább kérhető az adóstól az adósság kifizetése – ráadásul szinte ingyen.

Hogyan készül a jó fizetési felszólítás?

Bár a törvény  értelmében ilyen felszólítás korlátlan számban küldhető, azonban amennyiben az adós nem tud vagy nem akar fizetni, jogi vonzatok hiányában érdemesebb csupán egy ilyen levelet továbbítani az adós felé, mely tartalmaz minden szükséges információt.

A legfontosabb, hogy a levél olyan stílusban és olyan hangnemben íródjon, melynek olvastán az adós várhatóan hajlandó együttműködni. Ez azért kiemelt szempont, mert egy késedelmesen fizető adós még mindig kevesebb kárt okoz, mint az, amelyik soha nem egyenlíti ki tartozását.

Mit tartalmazzon?

A legfontosabb, hogy az adós számára egyértelműen leolvasható legyen a tartozás teljes összege, illetve amennyiben ez több számlából tevődik össze, azoknak a számláknak a megjelölése is fel legyen tüntetve, melyek a tartozás végső összegét alkotják. Ezt követően egyértelműen és pontosan meg kell jelölni, hogy az adós milyen módon teljesítheti a követelést. Megadható számlaszám vagy éppen a készpénzes adósságrendezés lehetséges helye, illetve az ezzel foglalkozó kapcsolattartó elérhetősége, vagy ha ilyen van, a követeléskezelő cég pontos neve, címe.
A cél természetesen az, hogy az adós a jogi eljárás helyett a törlesztést válassza. Éppen ezért mindenképpen ki kell térni arra is, hogy melyik az a végső időpont, ameddig a tartozás kiegyenlíthető, illetve amennyiben ez nem történik meg, annak milyen jogi vonzata lesz (fizetési meghagyás, késedelmi kamat felszámítása, behajtó cég megbízása).

A fizetési felszólítást cégszerűen aláírva, tértivevényes postai úton kell feladni az adós számára, viszont itt megjegyzendő, hogy adósság kizárólag abban az esetben követelhető, ha jogos követelésünket bizonyítani is tudjuk, valamint ha a megállapodásban megjelölt fizetési határidő már eltelt.

Hogyan keressük az elérhetetlen adóst?

Végső jó tanácsként pedig kitérnénk arra, hogy a fellelhetetlen adósnak hogyan érdemes utánanyúlni. Előfordulhat, hogy cégpartnereknél, rokonoknál, ismerősöknél kell érdeklődnünk az elérhetetlen adós után. Ilyen esetekben egyrészt érdemes cégünk nevét titokban tartani, illetve megkeresésünk kapcsán az adósságot nem említve csupán annyit mondani, hogy üzleti ügyben kívánunk tárgyalni. Emellett tartsuk szem előtt, hogy ezeket a személyeket ne hívjuk telefonon egy alkalomnál többször, az ugyanis már zaklatásnak tekinthető.

HIK.HUA fizetési felszólítást érintő változások

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.